DE WERKWIJZE

Service

Een van de belangrijkste peilers van de onderneming is de manier waarop ze haar cliënten benadert: uitvoerig en zeer persoonlijk, met een open oog voor de mogelijkheden en een luisterend oor voor de eigen ideeën en wensen van de opdrachtgever.
Lindner van Liemt weet het begrip 'service' te sublimeren tot een norm, waarin de aloude koning-klant maatstaf nog volop prevaleert.

Vakkennis en ervaring

Bovendien werpt de hechte band die het bedrijf gedurende vele jaren met vooraanstaande families onderhield haar vruchten af: thans doen ook de kinderen van de vertrouwde opdrachtgevers een beroep op het bedrijf. Omwille van de vakkennis, de creativiteit en de stijlvolle merkartikelen die Lindner van Liemt aanreikt. Maar ook dankzij de service. Heeft een cliënt onverhoopt een klacht, dan wordt die onmiddellijk voor alles ter harte genomen.